FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter på COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting

Enheter kategorisert på COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting.

Tidspunkt:

År: Måned: Dag:

Enheter per 01.01.2022