FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter på COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet

Enheter kategorisert på COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet.

Tidspunkt:

År: Måned: Dag:

Enheter per 01.01.2022