FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter på COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål

Enheter kategorisert på COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål.

Tidspunkt:

År: Måned: Dag:

Enheter per 01.01.2022