FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter på COFOG: 05 Miljøvern

Enheter kategorisert på COFOG: 05 Miljøvern.

Tidspunkt:

År: Måned: Dag:

Enheter per 01.01.2022