FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter på COFOG: 06 Bolig og nærmiljø

Enheter kategorisert på COFOG: 06 Bolig og nærmiljø.

Tidspunkt:

År: Måned: Dag:

Enheter per 01.01.2022