FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter på COFOG: 07 Helse

Enheter kategorisert på COFOG: 07 Helse.

Tidspunkt:

År: Måned: Dag:

Enheter per 01.01.2022