FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter på COFOG: 10 Sosial beskyttelse

Enheter kategorisert på COFOG: 10 Sosial beskyttelse.

Tidspunkt:

År: Måned: Dag:

Enheter per 01.01.2022