FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter i fylke

Enheter lokalisert i fylket .

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2022
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
-1 Forsvarsdepartementet 33 21 Militærmisjonen i Brussel