FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter i Møre og Romsdal fylke

Enheter lokalisert i fylket Møre og Romsdal.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2022
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
1507 Ålesund Helse- og omsorgsdepartementet 33 0 Eldreombudet
1501 Nærings- og fiskeridepartementet 33 0 Eksportstrategirådet
1506 Molde Kunnskapsdepartementet 31 0 Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
1577 Volda Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskulen i Volda
1506 Molde Kommunal- og distriktsdepartementet 33 21 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
1507 Ålesund Nærings- og fiskeridepartementet 20 11 Kystverket
Lokale avdelinger per 01.01.2022
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
1501 Nærings- og fiskeridepartementet 32 0 Eksportfinansiering Norge Eksfin regionkontor Ålesund
1503 Kunnskapsdepartementet 31 0 Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde - Avdeling Kristiansund
1504 Ålesund Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU i Ålesund
1502 Kunnskapsdepartementet 20 11 Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT Utdanningsdirektoratet Avdeling Molde