FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter i Nordland fylke

Enheter lokalisert i fylket Nordland.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2022
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
1804 Bodø Kunnskapsdepartementet 31 0 Nord Universitet
1865 Vågan Klima- og miljødepartementet 33 0 Norsk senter mot marin forsøpling
1804 Bodø Samferdselsdepartementet 20 0 Luftfartstilsynet
1813 Brønnøy Nærings- og fiskeridepartementet 20 0 Registerenheten i Brønnøysund
1804 Bodø Justis- og beredskapsdepartementet 33 21 Hovedredningssentralen Nord-Norge
1804 Bodø Kommunal- og distriktsdepartementet 33 21 Statsforvalteren i Nordland
1806 Narvik Arbeids- og inkluderingsdepartementet 20 0 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1804 Bodø Forsvarsdepartementet 33 21 Forsvarets operative hovedkvarter
Lokale avdelinger per 01.01.2022
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
1804 Bodø Kunnskapsdepartementet 31 0 Nord Universitet Nord Universitet - Bodø studiested
1833 Rana Kunnskapsdepartementet 31 0 Nord Universitet Nord Universitet - Mo i Rana studiested
1828 Nesna Kunnskapsdepartementet 31 0 Nord Universitet Nord Universitet - Nesna studiested
1820 Alstahaug Kunnskapsdepartementet 31 0 Nord Universitet Nord Universitet - Sandnessjøen studiested
1866 Hadsel Kunnskapsdepartementet 31 0 Nord Universitet Nord Universitet - Vesterålen studiested
1866 Hadsel Klima- og miljødepartementet 33 0 Norsk senter mot marin forsøpling Senter for oljevern og marint miljø, Fiskebøl
1804 Bodø Kommunal- og distriktsdepartementet 20 11 Husbanken - hovedkontoret Økonomi og fellestenester
1853 Evenes Kommunal- og distriktsdepartementet 31 0 Sametinget - administrasjonen Sametinget, administrasjonen; stedlig kontor Evenes
1850 Kommunal- og distriktsdepartementet 31 0 Sametinget - administrasjonen Sametinget, administrasjonen; stedlig kontor Tysfjord
1805 Nærings- og fiskeridepartementet 20 0 Registerenheten i Brønnøysund Seksjon Bedriftsveiledning
1805 Kunnskapsdepartementet 31 0 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Campus Narvik
1804 Bodø Kunnskapsdepartementet 31 0 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Campus Bodø
1833 Rana Kunnskapsdepartementet 31 0 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Campus Mo i Rana
1806 Narvik Arbeids- og inkluderingsdepartementet 20 0 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi Nord
1813 Brønnøy Kommunal- og distriktsdepartementet 20 0 Digitaliseringsdirektoratet Digitaliseringsdirektoratet avd. Brønnøysund