FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter i Svalbard fylke

Enheter lokalisert i fylket Svalbard.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2022
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
2100 Svalbard Justis- og beredskapsdepartementet 33 0 Sysselmesteren på Svalbard
Lokale avdelinger per 01.01.2022
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
2111 Klima- og miljødepartementet 20 0 Norsk Polarinstitutt Norsk Polarinstitutt; avdeling Svalbard (Longyearbyen)
2111 Klima- og miljødepartementet 20 0 Norsk Polarinstitutt Norsk Polarinstitutt; Ny-Ålesund forskningsstasjon
2111 Nærings- og fiskeridepartementet 20 0 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Avdelingskontor Svalbard