FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter i Innlandet fylke

Enheter lokalisert i fylket Innlandet.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2022
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
3420 Elverum Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskolen i Innlandet
3405 Lillehammer Kommunal- og distriktsdepartementet 33 21 Statsforvalteren i Innlandet
3405 Lillehammer Forsvarsdepartementet 33 21 Cyberforsvaret
3411 Ringsaker Kunnskapsdepartementet 33 0 Norges grønne fagskole – Vea
3403 Hamar Justis- og beredskapsdepartementet 33 11 Spesialenheten for politisaker
3403 Hamar Forsvarsdepartementet 33 21 Forsvarets Personell- og Vernepliktssenter
3420 Elverum Forsvarsdepartementet 33 21 Sjef Heimevernet
Lokale avdelinger per 01.01.2022
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
3427 Tynset Helse- og omsorgsdepartementet 20 0 Direktoratet for e-helse Helsedataservice