FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter i Vestfold og Telemark fylke

Enheter lokalisert i fylket Vestfold og Telemark.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2022
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
3806 Porsgrunn Barne- og familiedepartementet 20 11 Forbrukertilsynet
3806 Porsgrunn Kunnskapsdepartementet 31 0 Universitetet i Sørøst-Norge
3803 Tønsberg Kommunal- og distriktsdepartementet 20 0 Valgdirektoratet
3803 Tønsberg Kommunal- og distriktsdepartementet 33 21 Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
3806 Porsgrunn Nærings- og fiskeridepartementet 20 0 Dagligvaretilsynet
3817 Midt-Telemark Kunnskapsdepartementet 33 0 Foreldreutvalget for grunnopplæringen
3803 Tønsberg Justis- og beredskapsdepartementet 20 11 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap