FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter i Agder fylke

Enheter lokalisert i fylket Agder.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2022
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
4203 Arendal Kommunal- og distriktsdepartementet 33 21 Statsforvalteren i Agder
4203 Arendal Kommunal- og distriktsdepartementet 33 11 Statsforvalterens fellestjeneste - hovedkontor
4215 Lillesand Kommunal- og distriktsdepartementet 20 11 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
4204 Kristiansand Kunnskapsdepartementet 31 0 Universitetet i Agder