FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter i Vestland fylke

Enheter lokalisert i fylket Vestland.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2022
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
4601 Bergen Helse- og omsorgsdepartementet 33 0 Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
4601 Bergen Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskulen på Vestlandet
4601 Bergen Nærings- og fiskeridepartementet 33 0 Klagenemndssekretariatet
4640 Sogndal Kommunal- og distriktsdepartementet 33 21 Statsforvaltaren i Vestland
4601 Bergen Kunnskapsdepartementet 20 0 Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
4601 Bergen Nærings- og fiskeridepartementet 20 0 Konkurransetilsynet
4647 Sunnfjord Kultur- og likestillingsdepartementet 20 0 Lotteri- og stiftelsestilsynet
4601 Bergen Kultur- og likestillingsdepartementet 33 0 Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda
4601 Bergen Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges handelshøyskole
4647 Sunnfjord Utenriksdepartementet 33 0 Norsk senter for utvekslingssamarbeid
4601 Bergen Kunnskapsdepartementet 31 0 Universitetet i Bergen
4601 Bergen Nærings- og fiskeridepartementet 33 0 Havforskningsinstituttet
4601 Bergen Nærings- og fiskeridepartementet 20 11 Fiskeridirektoratet
4601 Bergen Helse- og omsorgsdepartementet 33 0 Bioteknologirådet
4601 Bergen Forsvarsdepartementet 33 21 Sjef Sjøforsvaret
4621 Voss Samferdselsdepartementet 20 0 Vegtilsynet
Lokale avdelinger per 01.01.2022
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
4601 Bergen Kunnskapsdepartementet 20 0 Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Avdeling KN Bergen
4601 Bergen Kunnskapsdepartementet 20 0 Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Avdeling NSD Bergen
4601 Bergen Kunnskapsdepartementet 31 11 Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør Sikt kontorsted Bergen
4601 Bergen Arbeids- og inkluderingsdepartementet 20 0 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi Vest
4601 Bergen Nærings- og fiskeridepartementet 33 0 Havforskningsinstituttet Avdeling Rederi
4601 Bergen Helse- og omsorgsdepartementet 20 0 Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet - Avdeling Medisinsk fødselsregister (MFR)