FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter per oppgave: Politikkutforming

Siden viser enheter kategorisert på oppgaven: "Politikkutforming."

År: Vis enheter der "Politikkutforming" er enheten sin:

Eheter i 2009, der "Politikkutforming" er enheten sin hovedoppgave eller bioppgave. Antall: 46
Enhet Hovedoppgave Bioppgave Bioppgave
Kredittilsynet Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Politikkutforming
Senter for statlig økonomistyring Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Sysselmannen på Svalbard Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Norsk Polarinstitutt Generell offentlig tjenesteyting Annen myndighetsutøving Politikkutforming
Utenrikstjenesten (Ambassader, legasjoner og generalkonsulater) Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Direktoratet for utviklingssamarbeid Annen myndighetsutøving Politikkutforming Generell offentlig tjenesteyting
Helsedirektoratet sentralt Annen myndighetsutøving Politikkutforming
Bioteknologinemnda Politikkutforming
Sametinget - administrasjonen Annen myndighetsutøving Politikkutforming
Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) Avd. Sogndal Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) Avd. Alstahaug Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Datatilsynet Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Politikkutforming
Fylkesmannsembetene Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Aust-Agder Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Buskerud Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Finnmark Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Hedmark Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Hordaland Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Nordland Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Oppland Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Rogaland Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Telemark Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Troms Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Vest-Agder Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Vestfold Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Østfold Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Statens institutt for forbruksforskning Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Forbrukerombudet Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Barneombudet Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming Generell offentlig tjenesteyting
Likestillings- og diskrimineringsombudet Tilsyn/regulering/kontroll Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Statens landbruksforvaltning Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Statens forurensningstilsyn (SFT) Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Politikkutforming
Norsk kulturråd Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Teknologirådet - sekretariatet Politikkutforming
ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Medietilsynet Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Politikkutforming
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Generell offentlig tjenesteyting Annen myndighetsutøving Politikkutforming
Direktoratet for forvaltning og IKT Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming Forretningsmessig orienterte oppgaver