FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter per oppgave: Tilsyn/regulering/kontroll

Siden viser enheter kategorisert på oppgaven: "Tilsyn/regulering/kontroll."

År: Vis enheter der "Tilsyn/regulering/kontroll" er enheten sin:

Eheter i 2009, der "Tilsyn/regulering/kontroll" er enheten sin hovedoppgave eller bioppgave. Antall: 67
Enhet Hovedoppgave Bioppgave Bioppgave
Konkurransetilsynet Tilsyn/regulering/kontroll
Skattedirektoratet Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting Tilsyn/regulering/kontroll
Toll- og avgiftsdirektoratet Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll
Kredittilsynet Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Politikkutforming
Sjøfartsdirektoratet Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Generell offentlig tjenesteyting
Sysselmannen på Svalbard Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Norges vassdrags- og energidirektorat Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Det norske justervesen Tilsyn/regulering/kontroll Forretningsmessig orienterte oppgaver
Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard Tilsyn/regulering/kontroll Generell offentlig tjenesteyting Annen myndighetsutøving
Nasjonal sikkerhetsmyndighet Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving
Kystverket hovedkontoret Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll
Statens helsetilsyn Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Statens legemiddelverk Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving
Direktoratet for arbeidstilsynet Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving
Statens strålevern Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Statens havarikommisjon for transport Tilsyn/regulering/kontroll
Vegdirektoratet Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll
Post- og teletilsynet Tilsyn/regulering/kontroll
Statens jernbanetilsyn Tilsyn/regulering/kontroll
Luftfartstilsynet Tilsyn/regulering/kontroll
Statens bygningstekniske etat Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Datatilsynet Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Politikkutforming
Registerenheten i Brønnøysund Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Fylkesmannsembetene Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Kriminalomsorgsregioner Generell offentlig tjenesteyting Tilsyn/regulering/kontroll
Generaladvokaten Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll
Kriminalomsorg i frihet Generell offentlig tjenesteyting Tilsyn/regulering/kontroll
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tilsyn/regulering/kontroll Generell offentlig tjenesteyting
Kriminalomsorgen - Region nord Generell offentlig tjenesteyting Tilsyn/regulering/kontroll
Kriminalomsorgen - Region vest Generell offentlig tjenesteyting Tilsyn/regulering/kontroll
Kriminalomsorgen - Region sørvest Generell offentlig tjenesteyting Tilsyn/regulering/kontroll
Kriminalomsorgen - Region sør Generell offentlig tjenesteyting Tilsyn/regulering/kontroll
Kriminalomsorgen - Region øst Generell offentlig tjenesteyting Tilsyn/regulering/kontroll
Kriminalomsorgen - Region nordøst Generell offentlig tjenesteyting Tilsyn/regulering/kontroll
Fylkesmannen i Aust-Agder Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Buskerud Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Finnmark Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Hedmark Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Hordaland Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Nordland Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Oppland Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Rogaland Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Telemark Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Troms Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Vest-Agder Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Vestfold Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Østfold Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Forbrukerombudet Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Barneombudet Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming Generell offentlig tjenesteyting
Likestillings- og diskrimineringsombudet Tilsyn/regulering/kontroll Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Mattilsynet - hovedkontoret Tilsyn/regulering/kontroll
Direktoratet for naturforvaltning Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Generell offentlig tjenesteyting
Statens forurensningstilsyn (SFT) Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Politikkutforming
Språkrådet Tilsyn/regulering/kontroll Generell offentlig tjenesteyting
Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting Tilsyn/regulering/kontroll
Lotteri- og stiftelsestilsynet Tilsyn/regulering/kontroll
Norsk akkreditering Tilsyn/regulering/kontroll
Petroleumstilsynet Tilsyn/regulering/kontroll
Riksrevisjonen Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Medietilsynet Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Politikkutforming
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving
Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Tilsyn/regulering/kontroll