FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter per oppgave: Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing

Siden viser enheter kategorisert på oppgaven: "Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing."

År: Vis enheter der "Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing" er enheten sin:

Eheter i 2009, der "Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing" er enheten sin hovedoppgave eller bioppgave. Antall: 24
Enhet Hovedoppgave Bioppgave Bioppgave
Ombudsmannen for forsvaret Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Arbeidsretten Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Riksmeklingsmannen Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Trygderetten Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Utlendingsnemnda Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Husleietvistutvalget Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Sivilombudsmannen - Stortingets ombudsmann for forvaltningen Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Høyesterett Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Domstoladministrasjonen Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Kontoret for voldsoffererstatning Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Sekretariatet for konfliktrådene Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Statens sivilrettsforvaltning Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing Generell offentlig tjenesteyting
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Spesialenheten for politisaker Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker - region øst Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker - region vest Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker - region nord Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Likestillings- og diskrimineringsnemnda Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Norsk pasientskadeerstatning Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Pasientskadenemnda - sekretariatet Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Statens helsepersonellnemnd - Sekretariatet Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker - region Oslo og Akershus Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing