FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter per oppgave: Forretningsmessig orienterte oppgaver

Siden viser enheter kategorisert på oppgaven: "Forretningsmessig orienterte oppgaver."

År: Vis enheter der "Forretningsmessig orienterte oppgaver" er enheten sin:

Eheter i 2009, der "Forretningsmessig orienterte oppgaver" er enheten sin hovedoppgave eller bioppgave. Antall: 13
Enhet Hovedoppgave Bioppgave Bioppgave
Statistisk sentralbyrå Generell offentlig tjenesteyting Annen myndighetsutøving Forretningsmessig orienterte oppgaver
Det norske justervesen Tilsyn/regulering/kontroll Forretningsmessig orienterte oppgaver
Børser Forretningsmessig orienterte oppgaver Annen myndighetsutøving
Garantiinstituttet for eksportkreditt Forretningsmessig orienterte oppgaver
Forsvarets forskningsinstitutt Generell offentlig tjenesteyting Forretningsmessig orienterte oppgaver
Forsvarsbygg Forretningsmessig orienterte oppgaver Generell offentlig tjenesteyting
Garantikassen for fiskere Annen myndighetsutøving Forretningsmessig orienterte oppgaver
Statens pensjonskasse Generell offentlig tjenesteyting Forretningsmessig orienterte oppgaver Annen myndighetsutøving
Jernbaneverket Generell offentlig tjenesteyting Forretningsmessig orienterte oppgaver
Den Norske Stats Husbank Forretningsmessig orienterte oppgaver Annen myndighetsutøving
Departementenes servicesenter Generell offentlig tjenesteyting Forretningsmessig orienterte oppgaver
Meteorologisk institutt Generell offentlig tjenesteyting Forretningsmessig orienterte oppgaver
Direktoratet for forvaltning og IKT Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming Forretningsmessig orienterte oppgaver