Personal information (members of committees, boards and councils) (U_Personer)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Personopplysninger om utvalgsmedlemmene (utvalg, styrer og råd) (U_Personer)

Tabellen har stort sett opplysninger om utvalgsmedlemmene som ikke varierer. Unntaket fra dette er en variabel som registrerer hvor mange utvalg personen har vært med i. Denne variabelen blir oppdatert etterhvert som personen blir med i flere utvalg.

Datakvaliteten er noe redusert ved at det har oppstått feil i personnumrene. Noen personer har fått flere nummer, noe som får innvirkning dersom en vil ta ut karrieren til personen.

Unikt personnummer (PNR)

Det har oppstått feil ved tildelingen av unike personnummer. Dette har ført til at noen personer har flere nummer. Denne feilen gjør at vi får ut ufullstendige opplysninger om karrieren til personen. Vi forsøker rett opp i disse feilene.

Personens kjønn (V19)

Fødselsår (V20)

Medlemmets fødselsår.

Etternavn (Enavn)

Medlemmets etternavn.

Fornavn (Fnavn)

Medlemmets fornavn

Navn (Navn)

Variabelen registrerer etternavn og fornavn til personen.

Antall medlemskap (A_med)

Feltet viser hvor mange utvalg personen har vært medlem i.