Permanent information about committees, boards and councils (U_Utvalg)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Faste utvalgsopplysninger (utvalg, styrer og råd) (U_Utvalg)

I tabellen for faste utvalgsopplysninger blir utvalget identifisert med navn og hvilket departement det ble opprettet under. I tillegg finst andre faste opplysninger som geografisk virkeområde og hovedfunksjon. Enheten er utvalg.

Unikt nummer for utvalget (UNR)

Hvert utvalg er gitt et unikt nummer. Dette gjør det mulig å følge det samme utvalget gjennom flere år. Nummeret er det samme som er brukt i Stortingsmelding nr. 7 for årene 1982-1990. For årene 1980 og 1981 kan du se variablene Dep_1981, Nr_1981, Dep_1980 og Nr_1980 nedenfor.

Opprinnelig departement (ODEP)

Denne variabelen forteller hvilket departement utvalget opprinnelig ble opprettet under. Merk at et utvalg kan skifte departement. I tabellen U_Utvalg_tid finnes derfor variabel V12 som gir departementskode for inneværende år. Kodesettet for departementene er benyttet i Utvalgsarkivet. Det kan være noen feil med kodingen av denne variabelen.

Underutvalgsnummer (UUTV)

For noen utvalg er det oppnevnt ett eller flere underutvalg. Hovedutvalget blir da kodet "000", mens underutvalgene får et fortløpende nummer.

Utvalgstype (V1)

Utvalgene deles i utvalg med begrenset varighet og utvalg med mer permanente oppgaver. Midlertidige utvalg omfatter både utredningsutvalg og delegasjoner. Koden for permanent utvalg er 1 og for midlertidige utvalg er den 2.

Hovedfunksjon (V2)

Inndeling i oppgaver og funksjoner som utvalget ivaretar.

Geografisk virkeområde (V3)

Viser den geografisk utstrekningen til utvalgets arbeidsoppgaver.

Opprettelsesmåte (V4)

Hjemmelsgrunnlag for opprettelsen av utvalget.

Opprettelsesår (V5)

År utvalget er opprettet. Noen utvalg som innehar de samme funksjoner og virkeområde blir formelt oppnevnt hvert år. Dette gjelder særlig delegasjoner. Utvalg med samme virkeområde som blir nyoppnevnt hvert år, får koden 8888 på denne variabelen.

Opphørsår (V6)

År utvalget er avsluttet. En del urtvalg er opphørt uten at dette er registrert med opphørsår. Disse har fått kode for "manglende data". Noen av utvalgene som mangler opphørsår, er nedlagt i 1994 (det siste året i databasen). Informasjonen om dette fremkommer da i neste årgang.

Tidfrist utvalg (V7)

Tidsfristen er den perioden utvalget er opprettet for. Merk at utvalget kan oppnevnes på nytt når funksjonstiden går ut.

Departement i 1981 (V8)

Depatementskodene for 1981. De samme opplysningene finnes på variabelen ODEP. Variabelen er beholdt fordi de samme numrene er brukt i Stortingsmelding nr. 7 for dette året.

Utvalgsnummer 1981 (V9)

Fortløpende numre som ble brukt for å identifisere utvalgene før variabelen UNR ble lagt til utvalgsarkivet i 1982. Variabelen er beholdt fordi de samme numrene er brukt i Stortingsmelding nr. 7 for dette året.

Departement i 1980 (V10)

Depatementskodene for 1980. De samme opplysningene finnes på variabelen ODEP. Variabelen er beholdt fordi de samme numrene er brukt i Stortingsmelding nr. 7 for dette året.

Utvalgsnummer 1980 (V11)

Fortløpende numre som ble brukt for å identifisere utvalgene før variabelen UNR ble lagt til utvalgsarkivet i 1982. Variabelen er beholdt fordi de samme numrene er brukt i Stortingsmelding nr. 7 for dette året.

Utvalgets navn (UNAVN)

Viser hva utvalget het da det ble opprettet.

Hjemmelsgrunnlag for utvalget (Hjemmel)

Viser på hvilken måte utvalget ble opprettet.

Nyere departementskoder (ODEPN)

Denne variabelen viser hvilket departement utvalget ble opprettet under. Kodesettet er bedre enn på den tilsvarende variabelen ODEP.

Mandatet til utvalget (Mandat)

Viser hvilket mandat utvalget ble gitt da det ble opprettet.

Registrert 1980? (R80)

Hjelpevariabel som skal forenkle uttaket av opplysninger fra tabellene U_Utvalg, U_Utvalg_tid, U_Personer og U_Medlem. Kode 1 (ja) betyr at utvalget eksisterte det aktuelle år, mens kode 3 (ja) betyr at utvalget eksisterte, men at det ikke finnes opplysninger i de andre datatabellene. 2 (nei) betyr at utvalget ikke eksisterte det aktuelle år.

Registrert 1981? (R81)

Hjelpevariabel som skal forenkle uttaket av opplysninger fra tabellene U_Utvalg, U_Utvalg_tid, U_Personer og U_Medlem. Kode 1 (ja) betyr at utvalget eksisterte det aktuelle år, mens kode 3 (ja) betyr at utvalget eksisterte, men at det ikke finnes opplysninger i de andre datatabellene. 2 (nei) betyr at utvalget ikke eksisterte det aktuelle år.

Registrert 1982? (R82)

Hjelpevariabel som skal forenkle uttaket av opplysninger fra tabellene U_Utvalg, U_Utvalg_tid, U_Personer og U_Medlem. Kode 1 (ja) betyr at utvalget eksisterte det aktuelle år, mens kode 3 (ja) betyr at utvalget eksisterte, men at det ikke finnes opplysninger i de andre datatabellene. 2 (nei) betyr at utvalget ikke eksisterte det aktuelle år.

Registrert 1983? (R83)

Hjelpevariabel som skal forenkle uttaket av opplysninger fra tabellene U_Utvalg, U_Utvalg_tid, U_Personer og U_Medlem. Kode 1 (ja) betyr at utvalget eksisterte det aktuelle år, mens kode 3 (ja) betyr at utvalget eksisterte, men at det ikke finnes opplysninger i de andre datatabellene. 2 (nei) betyr at utvalget ikke eksisterte det aktuelle år.

Registrert 1984? (R84)

Hjelpevariabel som skal forenkle uttaket av opplysninger fra tabellene U_Utvalg, U_Utvalg_tid, U_Personer og U_Medlem. Kode 1 (ja) betyr at utvalget eksisterte det aktuelle år, mens kode 3 (ja) betyr at utvalget eksisterte, men at det ikke finnes opplysninger i de andre datatabellene. 2 (nei) betyr at utvalget ikke eksisterte det aktuelle år.

Registrert 1985? (R85)

Hjelpevariabel som skal forenkle uttaket av opplysninger fra tabellene U_Utvalg, U_Utvalg_tid, U_Personer og U_Medlem. Kode 1 (ja) betyr at utvalget eksisterte det aktuelle år, mens kode 3 (ja) betyr at utvalget eksisterte, men at det ikke finnes opplysninger i de andre datatabellene. 2 (nei) betyr at utvalget ikke eksisterte det aktuelle år.

Registrert 1986? (R86)

Hjelpevariabel som skal forenkle uttaket av opplysninger fra tabellene U_Utvalg, U_Utvalg_tid, U_Personer og U_Medlem. Kode 1 (ja) betyr at utvalget eksisterte det aktuelle år, mens kode 3 (ja) betyr at utvalget eksisterte, men at det ikke finnes opplysninger i de andre datatabellene. 2 (nei) betyr at utvalget ikke eksisterte det aktuelle år.

Registrert 1987? (R87)

Hjelpevariabel som skal forenkle uttaket av opplysninger fra tabellene U_Utvalg, U_Utvalg_tid, U_Personer og U_Medlem. Kode 1 (ja) betyr at utvalget eksisterte det aktuelle år, mens kode 3 (ja) betyr at utvalget eksisterte, men at det ikke finnes opplysninger i de andre datatabellene. 2 (nei) betyr at utvalget ikke eksisterte det aktuelle år.

Registrert 1988? (R88)

Hjelpevariabel som skal forenkle uttaket av opplysninger fra tabellene U_Utvalg, U_Utvalg_tid, U_Personer og U_Medlem. Kode 1 (ja) betyr at utvalget eksisterte det aktuelle år, mens kode 3 (ja) betyr at utvalget eksisterte, men at det ikke finnes opplysninger i de andre datatabellene. 2 (nei) betyr at utvalget ikke eksisterte det aktuelle år.

Registrert 1989? (R89)

Hjelpevariabel som skal forenkle uttaket av opplysninger fra tabellene U_Utvalg, U_Utvalg_tid, U_Personer og U_Medlem. Kode 1 (ja) betyr at utvalget eksisterte det aktuelle år, mens kode 3 (ja) betyr at utvalget eksisterte, men at det ikke finnes opplysninger i de andre datatabellene. 2 (nei) betyr at utvalget ikke eksisterte det aktuelle år.

Registrert 1990? (R90)

Hjelpevariabel som skal forenkle uttaket av opplysninger fra tabellene U_Utvalg, U_Utvalg_tid, U_Personer og U_Medlem. Kode 1 (ja) betyr at utvalget eksisterte det aktuelle år, mens kode 3 (ja) betyr at utvalget eksisterte, men at det ikke finnes opplysninger i de andre datatabellene. 2 (nei) betyr at utvalget ikke eksisterte det aktuelle år.

Registrert 1991? (R91)

Hjelpevariabel som skal forenkle uttaket av opplysninger fra tabellene U_Utvalg, U_Utvalg_tid, U_Personer og U_Medlem. Kode 1 (ja) betyr at utvalget eksisterte det aktuelle år, mens kode 3 (ja) betyr at utvalget eksisterte, men at det ikke finnes opplysninger i de andre datatabellene. 2 (nei) betyr at utvalget ikke eksisterte det aktuelle år.

Registrert 1992? (R92)

Hjelpevariabel som skal forenkle uttaket av opplysninger fra tabellene U_Utvalg, U_Utvalg_tid, U_Personer og U_Medlem. Kode 1 (ja) betyr at utvalget eksisterte det aktuelle år, mens kode 3 (ja) betyr at utvalget eksisterte, men at det ikke finnes opplysninger i de andre datatabellene. 2 (nei) betyr at utvalget ikke eksisterte det aktuelle år.

Registrert 1993? (R93)

Hjelpevariabel som skal forenkle uttaket av opplysninger fra tabellene U_Utvalg, U_Utvalg_tid, U_Personer og U_Medlem. Kode 1 (ja) betyr at utvalget eksisterte det aktuelle år, mens kode 3 (ja) betyr at utvalget eksisterte, men at det ikke finnes opplysninger i de andre datatabellene. 2 (nei) betyr at utvalget ikke eksisterte det aktuelle år.

Registrert 1994? (R94)

Hjelpevariabel som skal forenkle uttaket av opplysninger fra tabellene U_Utvalg, U_Utvalg_tid, U_Personer og U_Medlem. Kode 1 (ja) betyr at utvalget eksisterte det aktuelle år, mens kode 3 (ja) betyr at utvalget eksisterte, men at det ikke finnes opplysninger i de andre datatabellene. 2 (nei) betyr at utvalget ikke eksisterte det aktuelle år.