FORVALTNINGSDATABASEN

Enehaug, Heid og Taran Thune (2007):

Organisasjonskultur og mennesker i fusjonsprosesser

Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.umb.no/statisk/fusjonsprosessen/dokumenter/organisasjonskultur.pdf

Omtale:

http://www.afi-wri.no/modules/trykksak/publication_detail.asp?iProjectId=1194

Kommentar:

AFI-rapport 1/2007

Antall sider:

56

ISBN-nummer:

ISBN 978-82-7609-201-1

ISSN-nummer:

ISSN 0807-0865

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2861

Disse opplysningene er sist endret:

25/3 2011

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Denne litteraturstudien presenterer utdrag av de senere års internasjonale bidrag til organisasjons- og arbeidsmiljøforskningen innen feltet fusjoner og oppkjøp. Forskningsbidragene som er gjennomgått er av varierende kvalitet og relevans, og er hentet fra en hel rekke ulike typer virksomheter og sektorer, men samlet sett er det likevel grunnlag for å hevde at forskningen har relevans både når det gjelder fusjoner i offentlig og i privat sektor i norsk sammenheng. Det er en sterk økning i fusjoner og oppkjøp i arbeidslivet. Erfaringer viser at det er svært vanskelig å lykkes med fusjoner. 80 % av fusjonene når ikke sine økonomiske eller strategiske mål. Integrasjonsfasen er kritisk for å skape vellykkede fusjoner. Samtidig er denne fasen komplisert, og forskningen indikerer at mangelfullt fokus på organisasjonskultur og menneskelige ressurser kan forklare hvorfor mange fusjoner ikke greier å skape synergi og dermed betegnes som mislykket. Målet med denne rapporten er å gjennomgå og analysere publiserte forskningsarbeider på temaet organisasjonskultur, ansatteperspektiver og arbeidsmiljøkonsekvenser i fusjoner og oppkjøp, og basert på dette skissere ut noen sentrale problemstillinger og utfordringer som fusjonsprosesser stiller. Dette problematiseres i lys av den økende bruk av fusjoner av offentlige virksomheter, og det som kan tenkes å være spesifikke rammebetingelser for fusjoner i denne sektoren. Rapporten påpeker at fusjonsforskningen nå anbefaler å legge mindre vekt på å utjevne kulturforskjeller ved fusjoner, men heller fokusere på de ansattes opplevelser og faktiske atferd i fusjonsprosessene. Denne innsikten bør ha betydning for eksempel for fusjonen mellom Hydro og Statoil eller implementeringen av NAV-reformen.