FORVALTNINGSDATABASEN

View this page in English.

Forvaltningsdatabasen

Forvaltningsdatabasen inneholder data om den norske statsforvaltningen.

Forvaltningsdatabasen består i hovedsak av følgende: Kartlegging av departement og ytre etater etter 1947. Informasjonen er tilrettelagt slik at man kan få ut oversikt over den hierarkiske organiseringen og hvordan denne har endret seg over tid. Forvaltningslitteratur omhandler litteratur som er relevant for de ulike virksomhetene i Forvaltningsdatabasen, også årsmeldinger. Oversikten over statsansatte gjør det mulig å følge utviklingen i tallet på statlige arbeidstakere. Under Utvalgsarkivet er det tilrettelagt informasjon om utvalg, styrer og råd, samt om medlemmene i disse, for perioden 1980-1997.

Andre data tilknyttet Forvaltningsdatabasen

Her finnes data fra en spørreundersøkelse gjennomført i 2004 om Statlig autonomi og styring i staten. Videre en spørreundersøkelse om Forvaltningens EU-tilpasning (1998 og 2003) og Sentraladministrasjonsundersøkelsen 2006; en spørreundersøkelse om tidsbruk, arbeidsrutiner og beslutningsprosesser i departement og direktorat. Alle disse undersøkelsene er knyttet til Forvaltningsdatabasen.