FORVALTNINGSDATABASEN

Tilgang til data

Data fra Forvaltningsdatabasen på nettsidene er organisert i kategoriene under:

Utlevering av data

Sikt er et serviceorgan for norsk forskning. Hovedformålet er å yte tjenester til forskere og studenter når det gjelder innsamling og tilgang til data.

Tilgang til data får du ved å sende en søknad e-post til polsys@sikt.no.

Oppgi i søknaden:

Sikt kan være behjelpelig med å tilrettelegge informasjon for analyseformål.

Merk at det for enkelte data kan være betingelser knyttet til utlevering av data.