Fra 1. januar 2022 er NSD en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.
Våre tjenester vil i en overgangsperiode fortsatt finnes på nsd.no

Oversikt over departementene på bestemt tidspunkt

Departementer per 01.01.2022

Velg tidspunkt:

År: Måned: Dag: