FORVALTNINGSDATABASEN

Flesjø, Siri (2013):

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave 2013

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36949/MASTEROPPGAVExtilxinnlevering.pdf

Omtale:

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-37390

Antall sider:

106

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3015

Disse opplysningene er sist endret:

20/12 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

22. juli 2011 ble Norge rammet av to terroranslag. Først sprengte terroristen en bombe i regjeringskvartalet. Deretter tok han seg ut til Utøya og skjøt deltakere ved AUFs sommerleir. I alt ble 77 mennesker drept og mange flere såret. I august samme år ble en kommisjon utnevnt av regjeringen for å gjennomgå og trekke lærdom av hendelsene 22. juli. Resultatet av kommisjonens arbeid foreligger i Rapport fra 22. juli-kommisjonen (NOU 2012: 14). Kommisjonens hovedkonklusjon er at terroranslagene kunne vært unngått. Studien i oppgaven er en analyse av organisasjonstenkningen i rapporten fra 22. juli-kommisjonen, og bygger på en antakelse om at kommisjonens organisasjonssyn har betydning for hvilke vurderinger den gjør og konklusjonene den har. Studiens teoretiske tilnærming er organisasjonsteori for offentlig sektor, der det instrumentelle, det kulturelle og myteperspektivet benyttes i analysen. Studien viser at kommisjonens tenkning har elementer av alle de tre organisasjonsteoretiske perspektivene. Samlet finner studien at de instrumentelle elementene i kommisjonens fremstilling er flest og mest gjennomgående.