FORVALTNINGSDATABASEN

Antall enheter per COFOG

Antall enheter kategorisert på COFOG.

Tidspunkt:

År: Måned: Dag:

Antall eheter per COFOG per 01.01.2023
COFOG Antall enheter
01 Alminnelig offentlig tjenesteyting 60
02 Forsvar 20
03 Offentlig orden og trygghet 36
04 Næringsøkonomiske formål 125
05 Miljøvern 14
06 Bolig og nærmiljø 4
07 Helse 25
08 Fritid, kultur og religion 84
09 Utdanning 35
10 Sosial beskyttelse 55