FORVALTNINGSDATABASEN

Antall enheter per COFOG

Antall enheter kategorisert på COFOG.

Tidspunkt:

År: Måned: Dag:

Antall eheter per COFOG per 01.01.2024
COFOG Antall enheter
01 Alminnelig offentlig tjenesteyting 62
02 Forsvar 20
03 Offentlig orden og trygghet 36
04 Næringsøkonomiske formål 124
05 Miljøvern 13
06 Bolig og nærmiljø 4
07 Helse 24
08 Fritid, kultur og religion 83
09 Utdanning 37
10 Sosial beskyttelse 54