FORVALTNINGSDATABASEN

Kontakt Forvaltningsdatabasen ved Sikt

Har du spørsmål eller kommentarer knyttet til Forvaltningsdatabasen ta gjerne kontakt polsys@sikt.no.

NB: Har du spørsmål vedrørende saksfeltet til en statlig etat/virksomhet som du finner i Forvaltningsdatabasen, så er dette noe NSD ikke kan være behjelpelig med. Ta i så fall direkte kontakt med den etaten det gjelder.

https://sikt.no/kontakt-oss