FORVALTNINGSDATABASEN

Antall interne departementsenheter fordelt på administrative nivåer

Om tellemåten:

Alle interne enheter på alle nivå som er listet opp i Statskalenderen og på departementene sine hjemmesider er registrert, og vil vises i oversikten her.

Internt nivå

Start- og sluttår:

Dag og måned:

Data er oppdatert per 01.01.2024. Dersom en vil ha et annet opptellingstidspunkt (dag eller måned) på året kan dette endrest her.