Forvaltningsdatabasen

Direktoratet for nødkommunikasjon

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2009 33 14 47 32 13 45 1 1 2
2010 31 15 46 31 15 46
2011 33 18 51 31 17 48 2 1 3
2012 42 25 67 39 22 61 3 3 6
2013 54 29 83 53 29 82 1 1
2014 59 41 100 58 41 99 1 1
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2009 46 40 44 45 41 44
2010 46 40 44 46 40 44
2011 46 41 44 46 41 44
2012 46 39 43 46 39 44 42
2013 47 39 44 47 39 44
2014 46 40 44 46 40 43

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.10.2011* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Branns Driftsorganisasjon (BDO)

Stortinget vedtok i juni 2011 Prop 100 S (2010-2011), Innst. 371 S (2010-2011) at Nødnett skulle bygges ut i hele Fastlands-Norge. DNKs prosjektorganisasjon ble da i løpet av de neste 18 månedene, etablert med ca. 20 nyansatte (hvorav nærmere halvparten gjennom midlertidige engasjementer).

En konsekvens av beslutningen ble at Branns Driftsorganisasjon (BDO), bestående av 8 ansatte, ble virksomhetsoverdratt til DNK 1.10.2011. 2 ansatte var overført pr. 31.10.2011, de resterende 6 ble overført senere samme år.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.