FORVALTNINGSDATABASEN

Sysselmesteren på Svalbard

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 17.07.1925 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Sysselmannen på Svalbard

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 2609
Navn: Sysselmesteren på Svalbard
Kort navn: Sysselmesteren
Engelsk navn: Governor of Svalbard
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Annen myndighetsutøving
Siste registrerte bioppgave (2009): Tilsyn/regulering/kontroll / Politikkutforming
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 2100 Svalbard
Organisasjonsnummer: 971456523
Ogranisjonsprinsipp: Geografi