FORVALTNINGSDATABASEN

Energidepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1997 66 65 131 66 55 121 10 10
1998 65 66 131 62 59 121 3 7 10
1999 65 63 128 65 57 122 6 6
2000 75 65 140 75 59 134 6 6
2001 65 65 130 64 56 120 1 9 10
2002 68 65 133 68 54 122 11 11
2003 71 64 135 70 57 127 1 7 8
2004 76 64 140 74 56 130 2 8 10
2005 76 61 137 75 54 129 1 7 8
2006 65 60 125 64 52 116 1 8 9
2007 60 64 124 59 56 115 1 8 9
2008 61 69 130 60 60 120 1 9 10
2009 70 73 143 69 61 130 1 12 13
2010 79 79 158 76 71 147 3 8 11
2011 76 80 156 75 70 145 1 10 11
2012 78 77 155 77 71 148 1 6 7
2013 76 76 152 74 71 145 2 5 7
2014 76 81 157 73 75 148 3 6 9
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1997 35 39 37 35 39 37 39 39
1998 35 39 37 35 39 37 42 39
1999 35 40 37 35 39 37 51 51
2000 35 40 37 35 39 37 46 46
2001 36 41 39 37 41 38 44 43
2002 36 41 38 36 40 38 42 42
2003 37 41 39 37 40 38 44 42
2004 37 41 39 37 41 39 40 38
2005 38 42 40 38 42 40 40 38
2006 39 41 40 39 41 40 45 43
2007 40 40 40 40 39 40 45 44
2008 41 40 40 41 39 40 48 47
2009 40 40 40 40 39 40 42 41
2010 40 40 40 41 39 40 50 45
2011 42 40 41 42 39 40 48 47
2012 42 40 41 42 40 41 43 42
2013 41 40 41 42 40 41 42 40
2014 42 40 41 42 40 41 40 41

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2024 Navneendring

Navn: Energidepartementet
Kort navn: ED

Olje- og energidepartementet (OED) endret navn til Energidepartementet (ED) 1. januar 2024.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.