FORVALTNINGSDATABASEN

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2004 26 47 73 16 39 55 10 8 18
2005 31 55 86 20 49 69 11 6 17
2006 36 66 102 25 59 84 11 7 18
2007 40 65 105 26 50 76 14 15 29
2008 51 82 133 36 64 100 15 18 33
2009 57 90 147 43 76 119 14 14 28
2010 54 94 148 43 77 120 11 17 28
2011 51 102 153 39 83 122 12 19 31
2012 52 113 165 39 88 127 13 25 38
2013 64 126 190 40 95 135 24 31 55
2014 68 134 202 45 106 151 23 28 51
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2004 44 41 42 40 42 41 50 39 45
2005 42 42 42 40 41 41 46 44 45
2006 41 43 42 40 43 42 44 40 42
2007 42 44 43 42 44 43 42 44 43
2008 43 44 44 43 45 44 43 41 42
2009 43 45 44 43 44 44 45 47 46
2010 45 44 44 44 44 44 48 45 46
2011 46 45 45 45 45 45 48 46 47
2012 46 45 45 45 44 44 49 49 49
2013 46 45 46 46 45 46 47 46 46
2014 46 46 46 47 46 46 45 44 44

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.