FORVALTNINGSDATABASEN

Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA/NIKU)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.09.1988
Navn ved opprettelse: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Nedlagt via splittelse

Dato: 31.12.2002

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 52979
Navn: Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA/NIKU)
Kort navn: NINA\NIKU
Engelsk navn: * Foundation for Nature Research and Cultural Heritage
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 05 Miljøvern
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1601 Trondheim
Ogranisjonsprinsipp: Geografi