FORVALTNINGSDATABASEN

Forbrukerrådet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 54 126 180 51 71 122 3 55 58
1981 48 131 179 47 71 118 1 60 61
1982 49 133 182 46 66 112 3 67 70
1983 50 127 177 48 68 116 2 59 61
1984 51 137 188 49 71 120 2 66 68
1985 49 120 169 48 61 109 1 59 60
1986 53 122 175 51 64 115 2 58 60
1987 55 120 175 52 62 114 3 58 61
1988 42 119 161 41 62 103 1 57 58
1989 44 124 168 42 66 108 2 58 60
1990 50 122 172 49 67 116 1 55 56
1991 50 121 171 49 69 118 1 52 53
1992 73 129 202 70 80 150 3 49 52
1993 71 124 195 69 68 137 2 56 58
1994 53 112 165 49 60 109 4 52 56
1995 57 111 168 55 56 111 2 55 57
1996 55 112 167 53 57 110 2 55 57
1997 56 105 161 54 56 110 2 49 51
1998 55 111 166 51 59 110 4 52 56
1999 55 112 167 53 63 116 2 49 51
2000 58 106 164 53 57 110 5 49 54
2001 58 103 161 55 52 107 3 51 54
2002 58 102 160 55 56 111 3 46 49
2003 56 92 148 55 55 110 1 37 38
2004 60 82 142 56 49 105 4 33 37
2005 53 76 129 51 47 98 2 29 31
2006 59 83 142 53 50 103 6 33 39
2007 57 84 141 51 47 98 6 37 43
2008 60 81 141 53 53 106 7 28 35
2009 55 81 136 45 56 101 10 25 35
2010 57 78 135 47 55 102 10 23 33
2011 54 82 136 51 56 107 3 26 29
2012 57 80 137 51 55 106 6 25 31
2013 53 78 131 47 56 103 6 22 28
2014 50 77 127 46 63 109 4 14 18
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 40 43 42 41 42 42 44 43
1981 42 43 43 42 43 42 44 44
1982 43 44 44 43 44 44 43 43
1983 44 44 44 44 44 44 45 45
1984 45 45 45 44 44 44 46 46
1985 45 47 47 45 47 46 48 48
1986 45 47 46 44 47 46 47 47
1987 45 47 47 45 47 46 47 47
1988 46 48 47 46 48 47 48 48
1989 46 47 47 45 47 46 48 48
1990 46 48 47 45 48 47 49 49
1991 45 48 47 45 48 46 49 49
1992 42 47 45 43 46 44 49 47
1993 41 47 45 42 47 44 47 47
1994 44 48 47 45 48 46 49 48
1995 44 48 47 44 49 47 48 47
1996 45 48 47 45 47 46 49 49
1997 45 48 47 45 46 46 51 51
1998 45 47 46 46 46 46 48 47
1999 45 47 46 46 46 46 48 48
2000 44 47 46 45 46 45 42 48 47
2001 43 47 45 42 44 43 49 49
2002 44 45 45 44 42 43 49 49
2003 43 45 44 43 43 43 49 48
2004 40 43 42 41 42 41 45 44
2005 41 45 43 41 42 42 50 49
2006 41 43 42 41 41 41 40 46 45
2007 42 43 43 43 41 42 39 46 45
2008 42 44 43 42 41 42 41 48 47
2009 42 43 43 44 40 42 35 49 45
2010 42 43 42 43 41 42 36 48 44
2011 43 43 43 43 41 42 47 46
2012 42 41 42 42 40 41 42 45 44
2013 43 42 42 42 41 41 49 44 45
2014 44 41 42 43 39 41 48 49

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.05.2017* Består via omorganisering

Forbrukerrådets veilednings- og meglingstjeneste samlar tenestene frå ti regioner til tre kontor, lokalisert i Tromsø, Stavanger og Skien.

På grunnlag av Difi-rapporten Gjennomgang av det statlege forbrukarapparatet frå våren 2015 har Forbrukarrådet nyleg vore gjennom ei omorganisering. Frå 1. mai 2017 er dei ti regionkontora grupperte om til tre større einingar i Tromsø, Stavanger og Skien. Endringa legg grunnlag for sterkare fagmiljø, høgare effektivitet og betre servicetilbod til forbrukarane. Forbrukarrådet har òg frå august 2017 etablert ei hospiteringsordning med tre–fem kontorplassar på Svalbard. Forbrukarrådet har i tillegg fått klarare arbeidsdeling internt ved at alt meklingsarbeid blir drive frå dei tre nye einingane, medan det interessepolitiske arbeidet og portalverksemda blir drivne frå hovudkontoret i Oslo.

Se også Pressemelding, 27.01.2016 Nr: 16004 fra BFD: Omorganiserer Forbrukerrådet for å styrke tilbudet
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/omorganiserer-forbrukerradet-for-a-styrke-tilbudet/id2472071/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.