FORVALTNINGSDATABASEN

Antall enheter per fylke

Antall enheter per fylke.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Antall forvaltningsorgan per fylke per 01.01.2022
Antall enheter
F.nr. Fylke Sum Enheter Avdelinger Antall ansatte Antall årsverk
0 1 1 0
3 Oslo 132 110 22
11 Rogaland 11 7 4
15 Møre og Romsdal 9 6 3
18 Nordland 23 7 16
21 Svalbard 4 1 3
30 Viken 17 17 0
34 Innlandet 7 6 1
38 Vestfold og Telemark 7 7 0
42 Agder 4 4 0
46 Vestland 22 16 6
50 Trøndelag 17 13 4
54 Troms og Finnmark 9 8 1