FORVALTNINGSDATABASEN

Antall enheter per fylke

Antall enheter per fylke.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Antall forvaltningsorgan per fylke per 01.01.2024
Antall enheter
F.nr. Fylke Sum Enheter Avdelinger Antall ansatte Antall årsverk
0 1 1 0
3 Oslo 134 111 23
11 Rogaland 11 7 4
15 Møre og Romsdal 8 4 4
16 Sør-Trøndelag 7 3 4
18 Nordland 24 9 15
19 Troms 18 1 17
21 Svalbard 4 1 3
30 Viken 18 18 0
34 Innlandet 9 7 2
38 Vestfold og Telemark 8 8 0
42 Agder 4 4 0
46 Vestland 22 16 6
50 Trøndelag 19 13 6
54 Troms og Finnmark 12 11 1