FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter i Rogaland fylke

Enheter lokalisert i fylket Rogaland.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2022
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
1103 Stavanger Helse- og omsorgsdepartementet 33 0 Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
1103 Stavanger Kunnskapsdepartementet 31 0 Universitetet i Stavanger
1106 Haugesund Nærings- og fiskeridepartementet 20 11 Sjøfartsdirektoratet
1103 Stavanger Olje- og energidepartementet 20 0 Oljedirektoratet
1103 Stavanger Arbeids- og inkluderingsdepartementet 20 0 Petroleumstilsynet
1103 Stavanger Justis- og beredskapsdepartementet 33 21 Hovedredningssentralen Sør-Norge
1103 Stavanger Kommunal- og distriktsdepartementet 33 21 Statsforvaltaren i Rogaland
Lokale avdelinger per 01.01.2022
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
1106 Haugesund Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet - Haugesund studiestad
1102 Sandnes Finansdepartementet 20 11 Skattedirektoratet Servicesenter for utenlandske arbeidstakere avd Stavanger
1102 Sandnes Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU - Seksjon for småfeforskning, Sandnes