FORVALTNINGSDATABASEN

Organisasjonsendring fordelt på departement og administrativt nivå

(1) Velg departement

(2) Velg administrative nivåer

(3) Velg organisatoriske endringer

"Nye-" endringer

"Bestående-" endringer

"Nedlagte-" endringer

(4) Velg tidsperiode og utfør søket

Om tellemåten:

Alle interne enheter på alle nivåer listet opp i Statskalenderen og på departementene sine hjemmesider er registrert og vil vises i oversiktene her.