FORVALTNINGSDATABASEN

Blichner, Lars Chr. og Linda Sangolt ():

Internasjonalisering av offentlig forvaltning.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Antall sider:

30

ISBN-nummer:

82-518-3159-8

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

10

Disse opplysningene er sist endret:

13/12 2005

Horisontal dimensjon: