FORVALTNINGSDATABASEN

Dogan, Mattei (red.) (1975):

The mandarins of Western Europe.

New York: John Wiley.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

1002

Disse opplysningene er sist endret:

3/11 2005

Horisontal dimensjon: