FORVALTNINGSDATABASEN

Bjerva, Ole K. (1996):

Bygdeutviklingsfondet i Hedmark 1990-1993. En forvaltningsundersøkelse.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1798&kategori=427

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1009

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Horisontal dimensjon: