FORVALTNINGSDATABASEN

Eikeland, Bente Karin (1996):

Omsorgsarbeideren - utformingen av en ny yrkesgruppe innenfor helse- og sosialsektoren.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1799&kategori=427

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1010

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Horisontal dimensjon: