FORVALTNINGSDATABASEN

Halle, Jacqueline Nalbant (1995):

Den politiske og administrative ledelsens tilnærming til utfordringene i den nye kommuneloven. En studie av endringsprosesser i to kommuner.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1800&kategori=427

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1011

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Horisontal dimensjon: