FORVALTNINGSDATABASEN

Halvorsen, Thor Eivind (1996):

Arbeidsgiverorganiseringen for de fristilte statlige virksomhetene. Fra tarifforening til etableringen av NAVO 1946-1995.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1801&kategori=427

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1012

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Horisontal dimensjon: