FORVALTNINGSDATABASEN

Hvidsten, Elin (1996):

Rollen som lokalt folkevalgt. En kvalitativ undersøkelse av de folkevalgte Bergen sine erfaringer og holdninger til kommunalpolitisk arbeid.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1804&kategori=427

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1015

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Horisontal dimensjon: