FORVALTNINGSDATABASEN

Raddum, Gunhild (1996):

Idealer og realiteter i tverretatlig samarbeid. En studie av samarbeidsrelasjoner mellom barnevernet og skoler, barnehager, PP-Tjenesten og heisesøstertjenesten.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1809&kategori=427

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1020

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Horisontal dimensjon: