FORVALTNINGSDATABASEN

Ringkjøb, Hans-Erik (1996):

Rekruttering til lokalpolitikken. Ei undersøking av partia sitt rekrutterings- og nominasjonsarbeid i fire norske kommunar.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1810&kategori=427

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1021

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Horisontal dimensjon: