FORVALTNINGSDATABASEN

Schaathun, Eva (1996):

Daglige iverksettere og komplekse reformer. De ansattes holdninger til desentraliseringen av det psykiske helsevern i Oslo kommune, Ullevål sektor.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1811&kategori=427

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1022

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Horisontal dimensjon: