FORVALTNINGSDATABASEN

Tveit, Kristine (1996):

Endring i kommunal organisering i Bergen og Trondheim. En studie av beslutningsprosesser, rasjonalitetstyper og utfall.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1816&kategori=427

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1026

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Horisontal dimensjon: