FORVALTNINGSDATABASEN

Ulriksen, Kjersti (1996):

Kjønnsbetingede ulikheter i personskifte. En studie av individuelle og strukturelle forklaringer på det høye personalskifte blant norske kvinnelige kommunestyrerepresentanter.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1817&kategori=427

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1027

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Horisontal dimensjon: